Hvordan skaffe seg en mentor

First Round
I dette innlegget tar jeg utgangspunkt i First Round, et nettverkskurs som består av åtte moduler som kan hjelpe deg med å finne ut av hvor og hvordan du kan skaffe deg en mentor. En mentor er en viktig brikke når det kommer til å bygge sin videre karriere, men hvordan går man frem for å få en mentor? 

Networking
En mentor kan hjelpe deg med å nå ut til flere i nettverket ditt, og bygge videre på dette. Mentoren skal også veilede deg gjennom forskjellige utfordringer du kan støte på karrieremessig, noe som kan være en stor trygghet. Bare det å bygge nettverk kan være utfordrende, men en god start er å opprette bruker på LinkedIn. LinkedIn er en sosial plattform for næringslivet, og gir deg en mulighet til å knytte kontakt med folk du allerede kjenner innen en eller flere bransjer, forelesere og å følge eller ta kontakt med folk du gjerne vil bli bedre kjent med karrieremessig.  Det er nettopp LinkedIn First Round fokuserer på, da åtte forskjellige moduler.


1. Din profesjonelle identitet 
2.  Finne mentor via LinkedIn 
3. Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn? 
4. Koordinering 
5. Koordinering av samtalen
6.Historiefortelling
7. Research
8. Relasjonsbygging1. Din profesjonelle identitet:
Paul Pesek (kursholder) trekker frem fem forskjellige kvaliteter man kan se på for å avdekke eventuelle feil i nettverksbyggingen; 
Empati – Even til å se perspektivet fra personen du oppsøker.
Nysgjerrighet – Gjør det tydelig for vedkommende at du er nysgjerrig på deres, reise, opplevelser og erfaringer.
Takknemlighet – Vis at du er takknemlig for at vedkommende gir deg din tid og oppmerksomhet.
Relevanse – Forklar til vedkommende hvorfor du synes akkurat denne samtalen er nyttig for deg.
Respekt – Den gyldne regel! Behandle andre, slik du ville ønsket å bli behandlet selv – dersom du hjelper noen.

 2. Finne en mentor via LinkedIn:
Om man skal finne en mentor via LinkedIn er det tre forskjellige måter å ta kontakt på;

«Perfect overlap» Dette er en person du allerede identifiserer deg med, for eksempel en som jobber innenfor en bransje av din interesse eller en som studerer på samme skole som deg.  

“Great overlap”Dette er en person som enten går på samme skole som deg, eller som har eller har tatt samme utdanning du tar nå. 

“Similarites”Dette kan være en person som har utdanning innen samme fagområde, eller en person som er ansatt i en bedrift du har interesse for. 

«Someone interesting» 
Dette er da en person du finner interessant, det trenger ikke å være en du identifiserer deg med. 

Modul 3: Hvordan ta kontakt med noen på LinkedIn? 
Både plattform og grunnen til forespørselen spiller en rolle når det kommer til å ta kontakt med noen. Paul legger vekt på at det er forskjeller mellom å kontakte noen på mail eller LinkedIn, hvor mail ofte er mer formelt. Det legges også vekt på at meldingen du sender på LinkedIn skal være kort og konsis, da who, why og what. 

Who – hvem er du? 

Why – hvorfor tar du kontakt med vedkommende

What – Hva lurer du på eller hva ønsker du fra den du tar kontakt med? 

Modul 4: Koordinering 
Når vi kommer til modul 4 er det spesielt nysgjerrighet og engasjement som vektlegges, samt initiativ. Før du tar initativ til en samtale mellom deg og en eventuell mentor er det flere faktorer du må ha i bakhodet, som å respektere tiden til vedkommende, sted og kanal (fysisk møte, telefonsamtale eller via Zoom). Du må ha kontaktinformasjonen på plass, og det kan være lurt å bekrefte møtet med en melding med tid og sted. 

Modul 5: Navigasjon  
Modul 5 gir en introduksjon på hvordan man kan gjøre en telefonsamtale best mulig. Hvordan starter du, leder du og hvordan avslutter du samtalen? Dette er viktig å planlegge for å gjøre samtalen best mulig for både deg og den du snakker med.

Modul 6: Historiefortelling
Modul 6 vektlegger hvordan du skal holde deg profesjonell samtidig som du styrer samtalen i den retningen du ønsker. Hvem er du? Da styrer man unna sin personlige livshistorie, men ta heller for deg dine styrker og svakheter og hvor du er så langt i din karriere. Det kan være positivt å si til personen du snakker med hva du ønsker å få ut av samtalen, i tillegg til at det er viktig å faktisk lytte på hva vedkommende har å si. 

Modul 7: Research 
Som ved jobbintervjuer er det vesentlig at man er godt forberedt. First Round gir deg tre ulike kategorier spørsmålene du stiller kan være delt opp i: 

The main question – Dette spørsmålet skal omhandle mentorens historie, eller bedriften vedkommende jobber i, og hvilke utfordringer den har stått ovenfor. Hva gjorde mentoren for å håndtere utfordringene? 

The second question – Hva er oppgavene til mentoren i dag? 

The third question – Hva mener mentoren du bør ta med deg fra samtalen dere har hatt?

Modul 8: Bygge relasjon 
Den siste modulen, modul 8, tar for seg hvordan man kan skape en god relasjon med mentoren ut ifra den samtalen som tok sted. Det er viktig å takke for samtalen, og vise at du setter pris på at vedkommende tok seg tid til å snakke med deg. Det legges også vekt på at det kan være spesielt lurt å sende for eksempel en mail eller forespørsel til mentoren slik at vedkommende får et enda bedre inntrykk. Gode relasjoner kan være med på å legge grunnlaget for din fremtid i en bransje, da med tanke på viktige kontakter. Ved å sende en mail vil du da vise at du satt ordentlig pris på at mentoren tok seg tid til å snakke med deg. 

Oppsummering
First Round var et veldig lærerikt kurs, med mange gode punkter å ta med seg videre. Per dags dato har jeg ingen mentor, men mange gode kolleger rundt meg som lærer meg forskjellige ting i bransjen og som jeg kan spør om ulike utfordringer jeg vil støte på. 

Kilder: 

Linken til First Round: her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *