Objective, Key Results

Vi er nå inne i en ny modul i digital markedsføring, som tar for seg e-varehandel med foreleser Karl Philip Lund. Dette innlegget handler om målstyring, altså OKR.  

Hva er OKR?
Objektive, Key Results (OKR) er et styringsverktøy som knytter målene en virksomhet, et team eller medarbeidere har sammen for å gå fra strategi til målbare resultater. Her setter man høye mål for å sørge for fremdrift eller for å fortsette å ha fokus på de tingene som er viktigst for bedriften eller de ansatte det gjelder. YouTube, Netflix og Facebook er tre eksempler på plattformer som benytter seg av OKR, som da er med på å sørge for god kommunikasjon internt i bedriften. (Lund, 2019).

I Lund sin artikkel fra INEVO lister han opp fire fordeler basert på å implementere OKR i bedriften sin: 
1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
3. De ansatte får innblikk i hvordan alle ligger an i forhold til målene
4. Alle i bedriften vet hva som foregår (og når). 

Kort forklart kan OKR tas i bruk for å svare på to viktige spørsmål; 
– Objective: Hva ønsker man å oppnå?
– Key Results: Hvordan skal man komme seg dit?

Så, hvordan lage en bra Objective?
Kjennetegnene på en god objective er at den er en motiverende og konkret indikator på hva for eksempel teamet skal oppnå innen en viss tidsbegrensning. Dette kan være ett kvartal eller en generell tidsperiode. Et vesentlig krav for en bra objectiv er at det gir mening for flere ledd av virksomheten, altså både teamet og de øverste lederne. Dette er med på å bidra til fremdrift i bedriften. 


Hva med  Key Results? 
Gode Key Results skal kunne svare på spørsmålene om hvordan man skal oppnå sine objectives, og  er delmål. Disse skal man kunne måle, i tillegg til at man bør ha relativt få delmål under hvert objective, det vanligste er mellom 2-5 per objective. Det kan ofte være en stor fordel å ta i bruk SMART-modellen: 
1. Spesifikt: Hvor detaljert er delmålet? Er det spesifikt nok til at man kan måle det? 
2. Målbart: Hvordan kan det måles? Da enten kvalitativt eller kvanitativt. 
3. Attraktivt: Er det et engasjerende delmål?  
4. Realistisk: Hvor realistisk er det å oppnå delmålet gitt tidsbegrensningen som er satt?   
5. Tid: Det må være gitt en tidsramme.   

Min eksamensgruppe skal opprette en nettbutikk i løpet av perioden hvor vi har denne modulen, og vi vil derfor bruke key results for å oppnå målene vi setter oss. Eksempel: 
KR1: Opprette nettbutikk med et gjennomført men enkelt og realistisk design
KR2: Få 500 følgere på Instagram 
KR3: Selge 10 produkter innen en gitt tidsperiode. 

For at vi skal lykkes med OKR er det viktig å starte smått, og å ha kontroll over hva OKR faktisk er. Vi må også sette færre, men konkrete mål som det er realistisk å fullføre. Målene må kunne måles, og være uavhengige av hverandre. 


Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *