Målgruppen og kundereisen til Tise


I mitt forrige blogginnlegg tok jeg for meg forretningsmodellen til Tise. Målgruppen til Tise retter seg for det meste mot kvinner mellom 18-35 år som er opptatt av klær og diverse gjenstander. Nordmenn generelt har et enormt forbruk av klær, noe Tise vil endre på.(baerekraft.ungdomsbedrift.no/tise).

Kundereisen
Kundereisen tar for seg hvordan et salg blir gjennomført fra start til slutt, og det er ulikt for hver enkelt kunde. Kundereisen starter først med en avklaring av et behov, hva er det forbrukeren trenger? Neste steg er søksprosessen, hvor kunden tar for seg et søk på varen. Dette kan være å spør ansatte i forskjellige butikker om produktet, eller å søke det opp på Google. Deretter må forbrukeren vurdere de ulike alternativene, med fordeler og ulemper til hvert enkelt alternativ. Når man har funnet ut av hvilket produkt man vil ha kjøper man produktet, altså å foreta en kjøpsbeslutning. Det aller siste steget i kundereisen er adferd etter kjøp, som handler om man er fornøyd med kjøpet sitt eller ikke.

Det kan være flere grunner til at man ønsker å kjøpe et produkt på Tise, alt fra å spare penger eller rett og slett fordi man har sett noe fint man gjerne vil ha. Ved å scrolle gjennom feeden av varer til salg kan man også kunne få flere behov enn man opprinnelig hadde, og det er enkelt å søke etter ulike varer. Det er flere «bokser» man kan huke av for å avgrense søket, som hvor langt man ønsker å være unna produktet (gå-avstand vs kjøreavstand). Det er også tilrettelagt for god kommunikasjon mellom kjøper og selger, i tillegg til et ratingssystem som viser troverdighet.

Kjøper og selger blir enige om hvilken pris produktet skal selges til, hvor man kan bruke Tise sin egen betalingsfunksjon, TisePayment, eller en annen betalingsmåte som Vipps. Deretter avtaler kjøper og selger om produktet skal overleveres ved møting eller sendes via posten eller HeltHjem. Alt i alt er det en enkel prosess.

Kilder
https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/tise

https://tise.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *