Forretningsmodeller og bærekraft

Som en del av eksamen i andre modul av semesteret skal vi skrive om den digitale plattformen Tise, og dens forretningsmodell. Vi skal også se på hvordan bærekraft er integrert i dette. For å svare på dette må vi se på markedssegment og målgruppe, verdiløftet til virksomheten, leveringsverdi og verdifangst. 

Markedssegment tar for seg hvilket marked Tise retter seg mot. Målgruppen er i all hovedsak privatpersoner som har et ønske om å kjøpe og/eller selge brukte klær, møbler og gjenstander. Videre snevrer målgruppen seg inn til kvinner mellom 18-35. Selve målet til Tise er å gjøre brukthandel til noe som er morsomt og enkelt å drive med, i tillegg til å gjøre det mer populært enn tidligere. Det skal være sosialt akseptert å holde på med gjenbruk. 

Verdiløftet til en virksomhet tar for seg hvordan de skal hjelpe kunden til å løse et problem eller utføre jobben de ønsker til en gitt pris (magma.no). Tise hjelper kunder, altså privatpersoner til å både bli kvitt plagg/gjenstander/møbler de ikke lenger ønsker, og tilbyr en enkel digital plattform til å utføre dette. 

Leveringsverdien til en virksomhet handler om hvilke ressurser, aktiviteter og samarbeidspartnere som trengs for at bedriften skal utføre det verdiløftet krever (magma.no). For å holde dette løftet må Tise ha en fungerende app som både er enkel å bruke i tillegg til at den er estetisk fin. Det må være gode kommunikasjonsmuligheter for brukerne og enkle leveringsmuligheter. 

Verdifangst handler om hvordan virksomheten tjener penger. Tise tjener penger gjennom TisePayment, TiseBasics og TiseMobile. 

Har Tise en bærekraftig forretningsmodell? 
Forretningsmodellen til Tise skiller seg fra de tradisjonelle forretningsmodellene, og bruker en mulighetsorientert vei til å bli bærekraftig. Dette vil si at Tise hjelper til med å «rydde opp» etter andre aktører, altså å bidra til å kutte ned på klimautgifter ved å sette fokus på å selge og kjøpe brukt. Sirkulær økonomi spiller også en stor rolle her. Dette er når man bruker alle ressursene i en verdikjede med fokus på gjenvinning/gjenbruk av produkter. 

Når det kommer til sirkulær økonomi er det fem ulike modeller som til sammen utgjør den sirkulære verdikjeden: 

  1. Sirkulære forsyningskjeder – Benytter seg av produktdesign som fremmer sirkulært forbruk og benytter fornybare innsatsfaktorer i produksjonen. 
  2. Gjenvinning og resirkulering – Benytter seg av verdien av brukte produkter, materialer og avfall. 
  3. Delingsplattform – Muliggjør økt utnyttelse av kapasiteten av ressurser. 
  4. Produktlivsforlengelse – Forlenger livssyklusen til et produkt ved hjelp av reparasjoner, oppgraderinger, reprodusering og bruktsalg. 
  5. Produkt som tjeneste – Selger en tjeneste eller et resultat i stedet for eierskap av produktet. 

Gjenbruk og miljø er nøkkelord for Tise, og vi ser tydelig at punkt nr. 4 er en del av Tise; produktlivsforlengelse. Tise har hatt flere videoer med Jenny Skavlan som oppfordrer forbrukere til å sy om og reparere sine allerede kjøpte plagg før de går til innkjøp av noe nytt. Bærekraft er dermed integrert i Tise sin forretningsmodell. 

Kilder:

Magma.no – fremtiden for forretningsmodellinnovasjon i Norge

Sprint.no – sirkulære forretningsmodeller – bærekraftig og lønnsom innovasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *