FNs bærekraftsmål

FN´s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (FN). Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn (FN). Mål nr 10,12,13,14 og 15 kan kobles opp med Tise, og jeg skal derfor ta for meg disse fem målene.

10 Mindre ulikhet
Dette målet handler om å redusere ulikhet både i og mellom land. Dette målet har en relevans for Tise da Tise bidrar til at forbruket av såkalte fast-fashion plagg (masseproduksjon av plagg) går ned. Fast-fashion industrien har i mange tilfeller sin produksjon i fattige land med svært dårlige arbeidsvilkår for sine ansatte.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Som nevnt over ønsker Tise at forbrukere skal redusere sitt forbruk av klær. Klesindustrien er en av klimaverstingene, da det krever svært mange ressurser å produsere tekstil i tillegg til miljøutgifter ved lang frakt. Samfunnet i dag har også en «bruk og kast» mentalitet, og i Ifølge Fretex kaster mange av oss åtte kilo klær i restavfallet hvert år.

13 Stoppe klimaendringene
Dette handler om å stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem (fn.no). Når man kjøper eller selger brukt på Tise får man et varsel om hvor mange kg cO2 man har spart miljøet for.

14 Livet i havet
Mål nummer 14 handler om livet i havet. Dette målet handler om å bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling (fn.no). Havet har en enorm betydning for livet på jorden, med faktorer som gjør det mulig for oss å ha et liv på land.

15 Livet på land
Dette målet handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold (fn.no). Dette målet er relevant for Tise da ved å kjøpe og selge brukt reduserer vi forbruket av syntetiske stoffer som blant annet inneholder mikroplast som er svært skadelig for miljøet.

kilder

 https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo-og-samfunnsansvar/hva-blir-toyet-til/klaer-og-miljo/hva-gjor-klesforbruket-ditt-mot-miljoet

 https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-lan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *