Filterbobler og ekkokamre i digital markedsføring

I dette innlegget tar jeg for meg hva filterbobler og ekkokammer er, to personaliserte algoritmer som påvirker hverdagen til alle som er på nett. Anbefalingsalgoritmer sparer oss mye tid når vi shopper i nettbutikker, velger film eller serie å se på Netflix, og når vi leter etter ny musikk. Hva er filterbobler og ekkokammer, og hvordan fungerer disse?

Filterbobler
Begrepet filterboble ble først introdusert av forfatter og aktivist Eli Pariser i boken The Filter Bubble (SNL 2020). Filterbobler er resultatet av anbefalingsalgoritmene som blir skreddersydd til det man søker på, hvor målet er at det skal oppstå interesse hos brukeren. Filterbobler er i følge Krokan en systematisk og individuell avgrensning av informasjon og opplevelser på internett. Ved å bruke de digitalie sporene vi legger igjen vil algoritmene sortere og systematisere det som mest sannsynlig passer for den enkelte bruker, og filterboblen er opprettet. Man vil da få personifisert filtrering som passer med dine meninger og syn, med andre ord, i større grad få lettere tilgang til det du ønsker.  

Eli Pariser vektlegger i TED, «beware online filter bubble» at filterbobler bygges på hva du gjør, og i stor grad hvem du er, som vil føre til at man skaper sitt eget personlige univers. Filterboblen gjør slik at man selv ikke bestemmer hva man ser og ikke ser, i tillegg til at man ikke blir eksponert for ulik informasjon som kan utfordre synet og perspektivene våre. Pariser mener at mennesker sakte men sikkert blir plassert i vår egen kulturelle boble og ideologiske verden (Pariser 2011).  

Ekkokammer 

Ekkokammer handler om situasjonen brukeren er i, det som skjer etter at filterboblene har gjort jobben sin. Ekkokammer kan beskrives som et slags rom som i mange tilfeller er digitalt, hvor kun den filtrerte informasjonen fra filterboblen er tilgjengelig. Informasjonen blir så repetert videre som et ekko (derav navnet ekkokammer), og brukerens holdning og verdi vil bli forsterket. Som et resultat av dette vil det være mindre sannsynlig å bli eksponert for perspektiver og synspunkter man ikke har.

Hvordan påvirker filterbobler og ekkokamre digital markedsføring?
Digitale plattformer gjør det mulig for oss å motta store mengder med informasjon på datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Det er svært viktig at virksomheter i dag klarer å skreddersy markedsføringen sin etter kundenes behov og preferanser.

Har vi like stor mulighet til å ta rasjonelle valg i dag, som før? Ifølge Krokan er det viktig å gi forbrukeren muligheten til å ta rasjonelle valg, men da må vedkommende ha tilgang til informasjon. Vi forbrukere henter gjerne informasjon gjennom ulike søkemotorer og sosiale medier (A. Krokan 2019).

Filtreringen gjør slik at digitale markedsførere kan gjennomføre målrettet markedskommunikasjon, slik at brukeren blir eksponert for en vare eller tjeneste de har interesse for. Dette er da en positiv konsekvens av filterbobler i digital markedsføring. Begrenset informasjon vil gjennom filterbobler bli tilgjengelig gjennom ulike nyheter, sosiale medier og søkemotorer, med hensikt om å filtrere bort irrelevant informasjon. Forbrukere får derfor tilpasset annonser etter merkevarer vi kjenner til eller kanskje vil like, gjennom anbefalingsalgoritmer (A. Krokan 2020).

Filtreringsbobler og ekkokamre kan også gi negative konsekvenser, ved å hindre et realistisk bilde eller kun vise falsk informasjon fra forskjellige nyhetssteder. Dette fører til at brukeren får begrenset innsikt, slik Eli Pariser skriver i sin bok. Når det kommer til de negative konsekvensene fenomenene vil ha på digital markedsføring, er det spesielt rettet mot at virksomheter risikerer å ikke treffe eventuelle kjøpere, om deres produkt eller tjenester ikke kommer gjennom filtreringen. Om produktet eller tjenesten blir filtrert gjennom til brukeren, vil annonsen bli eksponert flere ganger, altså i et ekkokammer. Dette kan igjen føre til en negativ konsekvens, ved at personen annonsen er rettet mot blir lei av identiske eksponeringer. Ekkokamre kan også føre til positive konsekvenser ved at merkevaren blir kjent hos forbrukeren, og vil lettere dukke opp i tankegangen når man søker etter et produkt.

The Social Dilemma
The Social Dilemma ble publisert av Netflix i 2020. Denne serien tar for seg dilemmaet med at alt vi gjør blir til enhver tid overvåket og sporet, og hva konsekvensene av stadig voksende sosiale medier er. (Netflix 2020). The Social Dilemma legger vekt på hvordan Google, Twitter og Facebook bruker algoritmer og strategi, og man får se hvordan selskapene jobber med søk, inntektsmetoder og eksponering av annonser tilpasset hver enkelt bruker

The Social Dilemma påpeker at Google er mye mer enn en søkemotor, og at psykologi spiller en stor grad i hvordan de retter seg til brukerne. Skaperne av disse selskapene er veldig klar over hvor mye filterbobler og ekkokamre blir brukt i deres virksomhet, og hvor mye dette påvirker samfunnsutviklingen. Et vesentlig eksempel på dette er hvordan skapere av de forskjellige virksomhetene bevisst følger andre brukere de vet har et forskjellig perspektiv, kun for å få tilgang på mer informasjon. Dette er et tydelig svar på at ekkokamre påvirker tilgangen til informasjon i svært stor grad, som igjen vil kunne påvirke den digitale markedsføringen negativt da brukere ikke får tilgang på informasjon som ikke kommer gjennom filtreringen

Oppsummering                                              
Filterbobler og ekkokamre fører ikke bare både positive og negative konsekvenser for digital markedsføring, men også for samfunnsutviklingen. Den teknologiske utviklingen påvirker hvordan digitale markedsførere må jobbe med målrettet markedskommunikasjon, og det er viktigere enn aldri før å holde seg oppdatert på selve utviklingen i samfunnet.

Kildeliste:
SNL. 2020. SNL.no. https://snl.no/filterboble.

Pariser, Eli. 2011 . Yotube.com. https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles/up-next.

Krokan, Arne. 2020. «Det friksjonsfrie samfunn.» I Det friksjonsfrie samfunn, av Arne Krokan, 33, 48. Oslo: Cappelen Damm. Netflix . 2020. Netflix.com. https://www.netflix.com/title/81254224

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *