Finn.no – mulighetenes marked

E-handelens suksesser handler ikke kun om hvordan ny teknologi skaper nye muligheter for nye tjenester. Det handler mye om hvordan sentrale personer har skjønt hvordan de skal bruke teknologi til å skape nye digitale tjenester, hvor nettverksøkonomiens sentrale mekanismer blir utnyttet for fullt. Dette er tjenester som senker transaksjonskostnader, skaper nettverkseffekter og bygger opplevelser samtidig som de er i kontinuerlig innovativ utvikling. 

Oppstarten av Finn.no
Finn.no har svært stor suksess med nye tjenester og forretningsmodeller for nettsamfunnet. Finn ble etablert i 2000, som et eget selskap som også skulle konkurrere med eierselskapenes papirannonser. På denne måten unngikk de å konkurrere mot papirutgaven, som selvfølgelig ga en stor fordel. I tillegg til dette stod de langt mer fritt å utvikle annonseformatet i konkurranse med de digitale aktørene som allerede var på det digitale markedet.
Allerede i 2007 var det lagt inn så mye som 2,2 millioner annonser, og omsatt varer og tjenester for flere milliarder. Finn.no ble ett av de mest lønnsomme selskapene i landet, med stor suksess. Hvordan? Ved den digitale økonomiens egenskaper: det vil alltid være en kostnad å håndtere fysiske varer, men på Finn er det kunden selv som lager annonsene, velger bildene og publiserer annonsen. Grensekostnadene til Finn vil derfor være null, eller tilnærmet lik null. Finn er en tjeneste som omfattes av både increasing returns, og nettverkseffekter. Dette vil si at Finn tjener mer jo fler brukere de får, og nettverkseffektene blir skapt av at det er mange andre brukere og mulige partnere i systemet. 

Hvordan senker Finn transaksjonskostnadene? Og hva er egentlig transaksjonskostnader?
Søkekostnader handler om å finne alle eller de alternativene som er mest aktuelle på markedet Informasjonskostnader handler om å skaffe relevant informasjon om alternativene på markedet 
Forhandlingskostnader er kostnadene som påløper i forbindelse med pris, leveransevilkår og mer. Beslutningsforbruk forbindes med ressursbruk, og å ta en beslutning om anskaffelse 
Undersøkelseskostnader handler om ressurser som brukes ved evalueringen av et kjøp 
Tvangskostnader er kostnader som kommer når en må bruke ressurser på å endre den eventuelle gjennomførte transaksjonen
 

Finn.no har en oversiktlig filtreringsmekanisme, om man søker etter for eksempel leilighet, kan man huke av hvor i Norge man søker, hvor mange soverom, hvor mange kvadratmeter, pris, og fra hvilken dato leiligheten er tilgjengelig. På denne måten blir søkekostnadene redusert. 

Informasjonskostnadene blir redusert ved at Finn har lagt godt til rette for kommunikasjon mellom brukerne (chat-funksjonen på en annonse), og ratingsystem. Ratingsystemet er en viktig del av tilliten på den digitale plattformen, som igjen spiller en stor rolle for selve nettverket. Finn skreddersyr i tillegg sine annonser til kundene, da ved hjelp av anbefalingsalgoritmer. 

Det er i chat-funksjonen kjøper og selger kommer til enighet om en pris på produktet eller tjenesten. Selger har gjerne allerede en fastsatt pris som i mange tilfeller blir møtt med enten et motbud eller aksept av prisen. Finn tilbyr også «trygg betaling», hjemlevering og finansiering, som da sammenlagt med kommunikasjonen Finn tilrettelegger for, vil senke forhandlingskostnadene.

Den siste måten transaksjonskostnadene blir senket på, er gjennom selve infrastrukturen til Finn. Det er enkelt å finne relevante annonser basert på tidligere aktivitet, og det er enkelt å vurdere andre parter i nettverket på deres tidligere transaksjoner. Plattformen krever også detaljert informasjon og beskrivelser av produktet som selges/gis bort. Beslutningskostnadene og evalueringskostnadene blir redusert som en følge av dette, som igjen vil bidra til å redusere tvangskostnadene. 

Oppsummering
Finn.no er en enorm digital plattform, med stor suksess i Norge med god grunn; utviklerne forstår selve dynamikken i samspillet mellom teknologi og endringer i samfunnet, og de jobber hele tiden med å forbedre tjenestene sine. 

Kilder: 
Finn.no, litt om oss
Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1. Utg. Oslo: Cappelen Dam.  
Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn. 1. Utg. Oslo: Cappelen Dam.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *