Sosiale konsekvenser av kunstig intelligens

De aller fleste forandringer fører med seg både positive og negative konsekvenser. Dette inkluderer også utviklingen av kunstig intelligens. Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke samfunnet vårt? 

Juridiske og etiske dilemmaer
Etterhvert som kunstig intelligens utvikler seg vil det også oppstå nye juridiske og etiske dilemmaer. Først og fremst må menneskene som arbeider med å utvikle kunstig intelligens sørge for at programmet ikke blir så flink og effektiv på det det er designet til å gjøre, at etiske og lovlige grenser blir tråkket over. Det er også kommet flere ulike scenarioer om hvem som har skylden i forskjellige situasjoner, som for eksempel hvem som er ansvarlig om en fotgjenger blir påkjørt av et automatisk kjøretøy. 

Hva med privatlivet? 
All kunstig intelligens er fullstendig avhengig av data og algoritmer. Når mer og mer data samles inn om hvert menneske for hvert minutt av dagen, vil det være stor fare for at privatlivet til enkeltindividet blir kompromisert. Et eksempel på dette er Kina sitt  «Social Credit System». Det er en skremmende utvikling som har ført til sosial oppresjon fra befolkningen. I Norge har vi GDPR (regelverk for personvern), men det er likevel en tankevekker. 

Kunstig intelligens på arbeidsplassen
Som nevnt tidligere vil all forandring føre med seg positive og negative konsekvenser. En av flere positive konsekvenser ved kunstig intelligens er mer effektive arbeidsplasser og prosesser. Ved å la kunstig intelligens utføre repetive oppgaver, kan folkene slike stillinger ha mulighet til å gjøre arbeid de er mer egnet for. Spesielt positivt er dette med tanke på kreativitet og givende arbeidsoppgaver. Til tross for dette er det mange som frykter at jobbene deres vil bli tatt over av kunstig intelligens. I følge PwC vil 7 millioner jobber i Storbritannia bli erstattet av maskiner fra 2017-2037. Dette er skremmende høye tall, men PwC hevder også at 7.2 millioner nye jobber vil bli opprettet som en følge av dette.  Kunstig intelligens kan også utføre farlige oppgaver, slik at arbeidsskader blir redusert, og liv potensielt kan bli reddet. Ved å implementere kunstig intelligens på arbeidsplassen har man derfor mulighet til å hindre at liv går tapt, og ved at ansatte kan få utvikle sine kreative sider vil motivasjonen og gleden øke. 

Positive endringer for medisin og helsevesen
Kunstig intelligens kan også bli brukt i medisin, og kan derfor i mange tilfeller hjelpe helsevesenet. McKinsey forutser at big data kan føre til at medsin og farma kan spare opptil 100 milliarder årlig, men den største forbedringen ligger i pasientbehandling. Kunstig intelligens kan blant annet analysere bilder av mistenksomme føflekker, og hjelpe radiografer i deres oppgaver. Det er også potensiale for personlige behandlingsplaner, og å gi helsevesen lettere tilgang til pasientinformasjon på tvers av fasiliteter. Det norske helsevesenet jobber med å forbedre sin digitale plattform, og kunstig intelligens vil uten tvil ha en rolle i dette prosjektet med tanke på innsamling av data og algoritmer. 

Kunstig intelligens kommer med positive og negative konsekvenser, noe alle forandringer gjør. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens vil påvirke livene til alle som bruker noe form for teknologi, og det vil være mange bratte læringskurver og utfordringer. Til tross for dette fører også kunstig intelligens til mange positive forandringer, som mer effektive arbeidsplasser og bedre pasientbehandling. 

Kildeliste
Chinas social credit system explained
Personvernforordningen (GDPR)
AI will create as many jobs as it replaces – report
How big data can revolutionize pharmaceutical R&D


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *