Kunstig intelligens

De allerede fleste har i dag hørt om kunstig intelligens, men hva er det egentlig?
Kunstig intelligens handler om at datasystemer som kan lære av sine egne erfaringer, og deretter løse komplekse problemer i ulike miljøer og situasjoner. Man møter allerede kunstig intelligens på mange arenaer i samfunnet, men det er aller mest brukt i maskinlæring. Her trener man da en maskin til å jobbe systematisk for å lære, noe som innebærer mye repetering. Man bruker ofte nevrale nett som er etterlignet menneskers synapser i hjernen.

Eksempler på kunstig intelligens er oppgaver som visuell persepsjon, talegjenkjennelse, læring og oversettelser. Det er en rekke forskjellige faktorer som de siste årene har bidratt til store fremskritt innen kunstig intelligens, som internett, big data, nye algoritmer innen maskinlæring og økt datakraft med kraftigere prosessorer.

Hva kan kunstig intelligens brukes til?
Man skiller mellom kunstig intelligens som fagfelt, og de teknologiene som stammer fra dette fagfeltet. Teknologiene forbedrer seg hele tiden til å gjennomføre oppgaver mennesker kan, dette kalles kognitive teknologier. Dette er noen av de viktigste kognitive teknologiene:

Computer vision – Handler om datamaskinens evne til å identifisere objekter og aktiviteter i bilder.  Denne teknologien brukes i mange områder, blant annet ansiktsgjenkjennelse, analyse av medisinske bilder og shopping.

Maskinlæring – Som nevnt over er kunstig intelligens brukt mye i maskinlæring. Her skal datamaskinen oppdage automatisk mønstre i data, og bruke dette til å komme med et forslag. Maskinlæring brukes i mange områder, som lagerstyring, offentlig helse og olje- og gassutforsking.  

Naturlig språkbehandling – Her skal systemet identifisere mennesker og steder som er nevnt i et dokument, finne ut av temaet og trekke ut vilkår og betingelser i en lettleselig presentasjon. Naturlig språkbehandling skal også kunne skille en type tekst fra en annen, for eksempel søppel-e-post eller en legitim e-post.

Robotikk integrerer kognitive teknologier som kunstig syn og automatisert planlegging med små, sterke sensorer, motorer og smart designet maskinvare. Roboter kan jobbe sammen med mennesker, og gjennomføre mange oppgaver i forskjellige miljøer.

Hvor kommer kunstig intelligens fra?
Alan Turing beskrev ideen om kunstig intelligens først, der han kom opp med ideen om at maskiner kan lære. Det han er mest kjent for er å knekke tyskernes koder under andre verdenskrig, der amerikanske soldater jobbet med kodeteori. Turing er kjent for det som heter Turing Test:

Testen går ut på at person C kommuniserer med en datamaskin og person B. Person B skal finne ut av hvem som er datamaskinen, om person B ikke finner ut av dette, består datamaskinen testen.

Utfordringer med kunstig intelligens
Etter hvert som teknologien utvikler seg, kommer det nye muligheter men også nye problemer og etiske dilemmaer. En artikkel skrevet av Kathreene Walch for Forbes, tar for seg mange interessante spørsmål, som blant annet om kunstig intelligens vil erstatte arbeidsplasser og hvem som eventuelt vil kunne ha tilgang til denne teknologien.

Les mer her: Ethical Concerns of AI.

-Synne

Kildeliste:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *