Digitale plattformer og delingsøkonomi

Teknologien er stadig under utvikling, og man bruker teknologi til stort sett alt i hverdagen. 
Samfunnet er i likhet med teknologien hele tiden under utvikling, og kommunikasjon og arbeidsprosesser er en del av dette.  

Hva er egentlig en digital plattform? 
Kort fortalt er dette en teknologisk løsning som samler og bearbeider store mengder data, altså Big Data. Disse dataene blir brukt til å lage algoritmer og kunstig intelligens. Plattformer kan derfor sees på som en ny teknologi som gjør det enklere å handle og samhandle mellom forskjellige parter. 
I løpet av 2020 eksploderte bruken av den digitale plattformen Zoom, grunnet restriksjoner som følge av pandemien. Hjemmekontor ble for de aller fleste virksomheter innført, og det var, og er, nødvendig å kunne kommunisere raskt og enkelt over en plattform. 

Hvorfor har vi plattformer?
I den første forelesningen listet Arne Krokan opp noen punkter på nettopp dette spørsmålet:
– Lavere transaksjonskostnader enn hierarkiske organisasjoner 
– Utnytter nettverkseffekter
– Utnytter increasing returns 
– Skaper selvforsterkende vekst 
– Mer effektiv organisasjonsteknologi enn det en har hatt tidligere, og som har satt begrensninger for samhandlingsprosesser

Tosidige markeder og nettverkseffekter
Som en følge av plattformer blir det skapt infrastruktur for tosidige markeder, hvor det er nettverkseffekter på begge sider. Kort forklart er nettverkseffekt noe som oppstår når det jeg gjør skaper en fordel for andre, og det andre gjør skaper en fordel for meg. I tillegg vil det lages på tvers av begge sider av markedet, for eksempel ved ratingssystemer. Airbnb og Uber er to eksempler på nettopp dette, der ratingssystemet spiller en stor rolle. 

Tillit 
Plattformer og flersidige markeder blir ofte omtalt som de nye organisasjonene, som gjør at vi kan jobbe på helt andre måter. En utfordring som kommer med denne endringen er hvordan vi kan ha tillit til de aktørene som tilbyr de plattformene. Tillit kan defineres på mange måter, men i dette tilfellet vil det være å overlate ressurser til andre parter uten å ha kontroll selv i en situasjon der ressursene kan bli ødelagte eller misbrukt. Alternativet til tillit er kontroll, og de samme type ratingssystemene jeg nevnte over vil skape nettverkseffekter i form av kontroll. 

Digitale plattformer har uten tvil kommet for å bli, noe man ser ved at de aller fleste startup-bedriftene er en digital plattform, og at de tradisjonelle bedriftene er under endring. Det blir spennende å lære mer om dette temaet! 

Synne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *